Kurs InDesign zaawansowany

E-lerning, czyli nauczanie na odległość zapoczątkowane zostało w Australii w celu umożliwienia dzieciom realizacji obowiązku szkolnego. Doskonale system sprawdzał się na terenach słabo zaludnionych. Przez okres XX wieku idea nauczania na odległość, dzięki postępowi technicznemu, gwałtownie się rozwinęła. Powstały specjalne platformy edukacyjne pozwalające na przekazywanie wiedzy i jej sprawdzanie za pośrednictwem internetu. Obecnie szczególną popularnością cieszą się kursy online. Pozwalają one na podnoszenie kwalifikacji w dowolnym miejscu i czasie.
InDesign zaawansowanyIn Desing to program opracowany przez znaną firmę Adobe. Służy on do łamania tekstów, obróbki grafiki, przygotowywania i obróbki tekstów wielkoformatowych. Szczególnie przydatny jest przy przygotowywaniu druków poligraficznych. Od 1999 roku powstało 19 wersji programu. Każda z nich udoskonalała wersję poprzednią. Obecnie program umożliwia tworzenie cyfrowych wersji różnego rodzaju plików dostosowanych do różnych urządzeń mobilnych.

Zasoby kursu Adobe InDesign zaawansowany

Kurs online InDesign umożliwia zapoznanie się z bogatymi możliwościami programu, które ułatwiają przygotowanie dokumentów w różnych formach.

Uczestnik kursu pozna różnorodne techniki, dzięki którym będzie mógł stworzyć innowacyjne prezentacje multimedialne. Zastosowanie poznanych technik pozwoli mu na stworzenie indywidualnych projektów.

SPRAWDŹ OPINIE KURSANTÓW >>

Kurs online pozwala na:

• poznanie zaawansowanych technik obsługi programu,
• poznanie zaawansowanych funkcji,
• przygotowanie ciekawych prezentacji,
• stworzenie ciekawych projektów graficznych,
• dodawanie formularzy dla plików PDF,
• łatwe tworzenie długich dokumentów,
• projektowanie aplikacji interaktywnych wzbogaconych o video, przyciski, odnośniki, animowane przejścia.

Kurs podzielony jest na osiem części. Dwie pierwsze dotyczą obróbki graficznej, trzecia tworzenia dokumentów na różne urządzenia mobilne, czwarta tworzenia interaktywnych plików PDF, piąta plików PDF, szósta tworzenia animacji, siódma obsługi DPF i wreszcie ósma tworzenia tekstów długich. Opanowanie całego kursu pozwala na biegłe opanowanie i wykorzystywanie wszystkich możliwości InDesign. Zaletą jest możliwość dostosowania kursu do własnych możliwości i czasu. Nie ma określonych godzin i terminów.

Przystępność kursu Adobe InDesign zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla osób, które znają podstawowe zasady działania programu, ale czują niedosyt wiedzy. Dzięki kursowi mogą usystematyzować swoją wiedzę, a także zdobyć nowe, bardziej zaawansowane umiejętności. Treści kursu są usystematyzowane. Najpierw poznajemy treści i umiejętności łatwiejsze, a stopniowo zmierzamy do bardziej zaawansowanych. Każdą lekcję można odtwarzać kilka razy, aż do dobrego poznania i opanowania danej funkcji programu. Treści kursu przedstawiane są w sposób bardzo przystępny, zrozumiały nawet dla laika. W razie wątpliwości lekcję można odtworzyć po raz kolejny. Treści przedstawiane są w sposób przystępny i ilustrowane konkretnymi przykładami, co znacznie ułatwia opanowanie funkcji programu, zwłaszcza tych zaawansowanych.

Komunikacja w kursie Adobe InDesign zaawansowany

Objaśnienia lektora są bardzo przystępne. Przekazywane w sposób prosty pozwalają nie tylko na zapoznanie się z zagadnieniem, ale także na jego praktyczne opanowanie. Pokazanie konkretnych zastosowań poszczególnych funkcji programu pozwala na ich zastosowanie w praktyce do rozwiązywania konkretnych problemów i realizowania konkretnych zadań. Wskazówki lektora te cele znacznie ułatwiają. Bardzo dobra jest możliwość równoczesnego śledzenia wskazówek lektora i wykonywania ich w praktyce. W ten sposób nabywamy praktycznych umiejętności.

Testowanie zdobytej wiedzy w kursie Adobe InDesign zaawansowany

Każdy kurs powinien wyposażyć uczestnika w wiadomości i umiejętności weryfikowalne za pomocą odpowiednich ćwiczeń, testów i egzaminów. Kurs InDesign takie możliwości daje. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności poprzez rozwiązywanie różnorodnych testów i ćwiczeń. Ich pozytywne rozwiązanie daje podstawy do uzyskania certyfikatu o ukończonym kursie i nabytych umiejętnościach. To nie tylko podnoszenie własnych kwalifikacji, ale także dodatkowe atuty w poszukiwaniu nowej pracy.

Moja opinia i rekomendacja o kursie Adobe InDesign zaawansowany

Kurs online InDesign to bardzo dobra oferta na rynku. W przystępnej cenie można zapoznać się z zastosowaniem różnych funkcji programu i opanować ich obsługę. Platforma strefa kursów poleca wiele szkoleń z zakresu obsługi różnych programów. Ich zaletą jest przede wszystkim przystępny sposób przekazywania informacji. Nawet kompletny laik jest w stanie je opanować.

Filmy video pozwalają na praktyczne opanowanie treści teoretycznych. Bardzo ważne jest również to, że lekcje można odtwarzać wielokrotnie, aż daną umiejętność opanujemy do perfekcji.

Recenzja kursów na różnych forach jest bardzo pozytywna. Osoby ambitne, chcące sprawdzić swoje umiejętności niezależnie mogą wykonywać ćwiczenia i uzyskać certyfikat. To bardzo dobry kurs online oferujący możliwość nabycia konkretnych umiejętności w sposób bardzo przystępny. Poznanie zaawansowanych funkcji programu InDesign jest bardzo istotne dla usprawnienia pracy i przygotowywania indywidualnych projektów.

[P_REVIEW post_id=56701 visual=’full’]

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here